ЗА НАС

ДГ № 189 „Сто усмивки“ отваря врати на 09.02.2015, в напълно реновирана сграда.

В детската градина функционират 7 градински групи и 1 яслена група. 

Тя отговаря на всички съвременни изисквания,  нормативни документи и притежава сертификат за „Безопасна детска градина“, издаден от "Тийм Превент БГ". Оборудвана е с техника от най-висок клас, има изградено видео наблюдение, СОТ и пожароизвестяване. Всяка група разполага с компактна занималня, спалня, санитарен възел, кухненски бокс и обособени кътове за игри по интереси. Групите са решени цветово и тематично, като мебелите са пригодени за деца от различните възрасти.

Сградата е с достъпна архитектурна среда. В градината има изграден музикален салон с техника и музикални инструменти, вътрешен двор с мека настилка за спортно–подготвителни игри и упражнения, медицински кабинет с изолационна, самостоятелно кухненско крило за приготвяне на храна, игрище за спорт.

Всяка група има детска площадка със съоръжения за игра, като материалната база се обновява непрекъснато. Дворът е озеленен с дървета и храсти и създава оптимални условия за игра, отдих и развлечения през всички сезони.

За нуждите на съвременния образователен процес, педагозите разполагат с интерактивни дъски, компютри, проектори, специализиран софтуер и друга техника.

В групите се отглеждат деца, със специални образователни потребности. Спeцифичните особености на съвременното дете, динамиката на ежедневието и актуалните изисквания към учебно-възпитателния процес стимулират творческия талант и професионализъм на персонала.