КОНТАКТИ

ДЕТСКА ГРАДИНА № 189 „ СТО УСМИВКИ“  СО – РАЙОН МЛАДОСТ

АДРЕС:                ЖК МЛАДОСТ 1, УЛ „СТО УСМИВКИ“ № 4 / ОФИЦИАЛЕН ВХОД ДО БЛ 63

E-MAIL:               189gradina@100smiles.eu - АДМИНИСТРАЦИЯ

                           izvinitelni@100smiles.eu - ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА

WEB:                   www.100smiles.eu

                           info-2213701@edu.mon.bg

КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИТЕ ПО ГРУПИ - ВСЯКА СРЯДА ОТ 13:00 до 14:00

ТЕЛ:                    0879049900 – ЗАС

                           

                           0878926030 – СЧЕТОВОДИТЕЛ

                           0882692669 – ДИРЕКТОР

РАБОТНО ВРЕМЕ: 8:00 - 16:00 - АДМИНИСТРАЦИЯ

                           7:00 - 15:00 - ГРАДИНСКА СЕСТРА

                           8:00 - 16:00 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ