ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ /ДОД/

По желание на родителите в детска градина № 189 се осъществяват следните ДОД:

1. Английски език

2. Подвижни игри с топка

3. Изкуства - приложни и танцови

4. Йога

Правила ДОД

График ДОД

Цени ДОД

Информация и документи се получават от учителите по групи.

Отговорник за ДОД – Милена Лазаркова - учител